Таблица за сериите

NITE-GUIDE

“С” СЕРИЯ ЗА БЕЗ-ЕКСТРАКЦИОННИ СЛУЧАИ ВЪВ ВРЕМЕННО СЪЗЪБИЕ

Номера Горна временна или постоянна инцизивна област Долна временна или постоянна
инцизивна област
Долна ширина от canine до canine % употреба*
1 С 24.9-26.0 mm 18.9-19.6 mm 22.6 mm 5 %
1 ½ C 26.1-27.2 mm 19.7-20.4 mm 23.2 mm 10 %
2 C 27.3-28.3 mm 20.5-21.1 mm 23.7 mm 15%
2 ½ C 28.4-29.5 mm 21.2-21.9 mm 24.3 mm 15 %
3 C 29.6-30.7 mm 22.0-22.7 mm 24.9 mm 10 %
3 ½ C 30.8-31.9 mm 22.8-23.5 mm 25.4 mm 8 %
4 C 32.0-33.1 mm 23.6-24.3 mm 26.0 mm 7 %
4 ½ C 33.2-34.2 mm 24.4-25.0 mm 26.6 mm 6 %
5 C 34.3-35.4 mm 25.1-25.8 mm 27.2 mm 5 %
5 ½ C 35.5-36.6 mm 25.9-26.6 mm 27.7 mm 3 %
6 C 36.7-37.8 mm 26.7-27.4 mm 28.3 mm 1 %

*На базата на налични временни зъби.

OCCLUS-O-GUIDE

СЕРИЯ “G” ЗА БЕЗ-ЕКСТРАКЦИОННИ СЛУЧАИ В СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ

Номера Горни постоянни резци Долни постоянни резци Горни 6 постоянни антериали % употреба
1 G 24.9-26.0 mm 18.9-19.6 mm 39.5-40.9 mm 2 %
1 ½ G 26.1-27.2 mm 19.7-20.4 mm 41.0-42.4 mm 3 %
2 G 27.3-28.3 mm 20.5-21.1 mm 42.5-43.9 mm 4 %
2 ½ G 28.4-29.5 mm 21.2-21.9 mm 44.0-45.4 mm 6 %
3 G 29.6-30.7 mm 22.0-22.7 mm 45.5-46.9 mm 7 %
3 ½ G 30.8-31.9 mm 22.8-23.5 mm 47.0-48.4 mm 10 %
4 G 32.0-33.1 mm 23.6-24.3 mm 48.5-49.9 mm 14 %
4 ½ G 33.2-34.2 mm 24.4-25.0 mm 50.0-51.4 mm 16 %
5 G 34.3-35.4 mm 25.1-25.8 mm 51.5-52.9 mm 14 %
5 ½ G 35.5-36.6 mm 25.9-26.6 mm 53.0-54.4 mm 12 %
6 G 36.7-37.8 mm 26.7-27.4 mm 54.5-55.9 mm 10 %
6 ½ G 37.9-39.0 mm 27.5-28.2 mm 56.0-57.4 mm 3 %
7 G 39.1 mm – ++ 28.3 mm- ++ 57.5 mm – ++ 2 %

“G” серия – Използва се при случаите без екстракции, по време на периода на смесено съзъбие до поникването на вторите постоянни кътници. Най-подходяща за корекции на овърбайт, овърджет, ротации, леки сгъстявания, излишни пространства, лабиално-лингвална версия при фронталните зъби и кръстосана захапка при предкътниците. Насочва канините и предкътниците към определеното им място по време на растежа. Идеалното време за коригиране на овърбайт е когато долните временни канини паднат започне поникването на постоянните. За получаване на максимални резултати са необходими 4 часови дневни упражнения плюс пасивно нощно носене.

СЕРИЯ “N” ЗА СЛУЧАИ БЕЗ ЕКСТРАКЦИИ В ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ

Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба
1 N 39.5-40.9 mm 2 % 4 ½ N 50.0-51.4 mm 16 %
1 ½ N 41.0-42.4 mm 3 % 5 N 51.5-52.9 mm 14 %
2 N 42.5-43.9 mm 4 % 5 ½ N 53.0-54.4 mm 12 %
2 ½ N 44.0-45.4 mm 6 % 6 N 54.5-55.9 mm 10 %
3 N 45.5-46.9 mm 7 % 6 ½ N 56.0-57.4 mm 3 %
3 ½ N 47.0-48.4 mm 10 % 7 N 57.5 mm – ++ 2 %
4 N 48.5-49.9 mm 14 %

N” серия – Използва се при случаите без екстракции в постоянно съзъбие след пълното поникване на вторите кътници (от 11 години нататък). Също така cе прилага за коригиране на овърбайт, овърджет, ротации, леки сгъстявания, излишни пространства, лабиално-лигвална версия при фронталните зъби и кръстосана захапка в областта на предкътниците. Тази серия се използва, когато всички постоянни зъби са вече напълно поникнали. Необходими са 4 часови дневни упражнения плюс нощното носене. Може да се използва още като позиционер/ритейнер при пълно постоянно съзъбие след прилагане на серията “G”.

СЕРИЯ “X” ЗА СЛУЧАИ С ЕКСТРАКЦИИ НА I-ВИТЕ ПРЕДКЪТНИЦИ И В ДВЕТЕ ДЪГИ

Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба
1 X 45.5-46.9 mm 3 % 4 X 54.5-55.9 mm 17 %
1 ½ X 47.0-48.4 mm 6 % 4 ½ X 56.0-57.4 mm 12 %
2 X 48.5-49.9 mm 7 % 5 X 57.5-58.9 mm 9 %
2 ½ X 50.0-51.4 mm 9 % 5 ½ X 59.0-60.4 mm 6 %
3 X 51.5-52.9 mm 11 % 6 X 60.5 mm – ++ 4 %
3 ½ X 53.0-54.4 mm 16 %

“X” серия – Изполва се при случаи със сложни сгъстявания, където четирите първи временни кътници и първите предкътници са екстрактирани и непоникналите постоянни канини са в дистална позиция между латералния резец и първия временен кътник отгоре във венеца (около 5 mm над алвеоларната повърхност при 8-11 годишните). Апаратите от тази серия се носят по 4 часа на ден до изправяне на зъбите, а след това по 1 час на ден плюс пасивно нощно носене до пълното поникване на всички постоянни зъби. Канините ще бъдат насочени към мястото на първите предкътници и ще останат в отвесно положение, ако процедурата е започнала, когато те все още са били относително високо във венеца. При поникнали вече постоянни канини (докато все още първите предкътници са на местата си) е късно да се използва за корекцията им серията “X”, защото те ще бъдат вече доста медиално разположени и ще се наложи цялостно преместване с помощта на неподвижни ортодонтски апарати, за да се получи оптимален резултат. Често, случаите, които използват серия “Х” за насочване на канините, трябва да продължат с някаква форма на неподвижен ортодонтски апарат, като след кратък период след това ще бъде обичайно ако се третира по стандартната терапия на екстракции и неподвижни апарати.

СЕРИЯ “U” ЗА СЛУЧАИ С ЕКСТРАКЦИИ НА ГОРНИТЕ I-ВИ ПРЕДКЪТНИЦИ

Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба Номера Горни 6 постоянни антериали % употреба
2 U 42.5-43.9 mm 4 % 5 U 51.5-52.9 mm 15 %
2 ½ U 44.0-45.4 mm 6 % 5 ½ U 53.0-54.4 mm 12 %
3 U 45.5-46.9 mm 7 % 6 U 54.5-55.9 mm 9 %
3 ½ U 47.0-48.4 mm 10 % 6 ½ U 56.0-57.4 mm 3 %
4 U 48.5-49.9 mm 15 % 7 U 57.5 mm – ++ 2 %
4 ½ U 50.0-51.4 mm 17 %

U” серия – Използва се при случаите, където са екстрактирани само горните първи предкътници със същата процедура като описната по-горе за екстаркции на временните първи кътници и първите предкътници.

“Н” серия – Използва се при случаите на смесено съзъбие в крайната фаза на лечение на сложен овърджет. Тази серия издърпва мандибулата напред в изключително протрузионна позиция (5 mm) относно максилата. По този начин се ускоряват коригирането на последните 3 – 4 mm. Апаратът се носи до постигане на идеален резултат.

“Р” серия – Използва се в случаите при постоянно съзъбие с Клас III и/или наличие на фронтални ротации. Не се използва при случаи с овърджет или овърбайт. Може да се прилага при смесено съзъбие с Клас III, като ако е необходимо може да се намалят леко външните крила на апарата. Изпъкналата част между втория предкътник и първия кътник може би трябва да се махне, ако временните втори кътници са все още налице.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

  1. С цел стимулиране на пациента за съдействие, трябва да му бъде дадена брошура с инструкции и таблица за ежедневно попълване продължителността на носене на апарата.
  2. Occlus-o-Guide трябва да се носи от пациента по 4 часа на ден активно, като апаратът се захапва плътно и се държи в това положение до умора в мускулите (около 1 минута). След това се отпуска за минутна почивка и отново се захапва здраво. Когато зъбите приемат желаното положение, апаратът става по-удобен за носене.
  3. Дневното носене е най-ефективно в периоди от 20 минути до 1 час в различно време на деня. Тогава се получава най-голям прогрес.
  4. Occlus-o-Guide тябва да се носи всяка нощ, по време на сън, въпреки че и дневното активно носене е изключително важно.
  5. Много е важно апаратът да се захапва добре от всички страни (особено при кътниците), за да се получи еднакво разтягане. Небрежното му приложение може да предразположи към отворена захапка.
  6. След установяване на явни подобрения в захапката, пациентът трябва да бъде инструктиран да намали дневното носене на апарата от 4 на 3 часа и да продължи, както до сега с нощното. Оттук нататък дневното носене може да бъде намалявано с по един час на няколко месеца.
  7. Пациентът трябва да продължи с едночасово дневно плюс нощното носене до пълното порастване на постоянните зъби.
  8. Инструктирайте пациента да изплаква апарата с хладка/студена вода преди и след поставяне в устата и да го държи в приложената кутийка, когато не го употребява.
Translate »