Найт-Гайд

Найт-Гайд

За лечение във временно съзъбие – серия „С“

Техниката Nite-Guide е идеалният начин за превантивно и активно насочване на постоянните зъби в правилна позиция при 93% от децата на възраст между 5-7 години. Серията „C“ се прилага при пробива на първия долен централен резец  до пълното поникване на първите постоянни молари. Nite-Guide е с отвор в средата с цел по-лесно фиксиране върху дъгите при проблеми с дишането.

Някои допълнителни ползи от тази техника са:

    • Подобрява профила на лицето чрез позициониране на мандибулата напред.
    • Носи се само 1 час пасивно през нощта по време на сън.
    • Коригира овърджета, дълбоката и отварена захапка.
    • Научно проектиран от сертифициран ортодонт, с над 50 години клинични и академични изследвания в областта.
    • Спомага формирането на колагеновите влакна за задържане на поникващите постоянни зъбите в правилна позиция.
11 размера
5-7 г.

Целта на серия „С“ е да насочва поникващите постоянни централи, да коригира ротациите и да насърчава важния хоризонтален мандибуларен растеж, като същевременно  осигурява правилното  съотношение (Клас I) между горната и долната дъга стимулирайки идеалния контакт.

Translate »