РОТАЦИОННИ КЛИНЧЕТА: КОГА И КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ротационните клинчета се прилагат при завършване на ротациите, когато се използва ортодонтски апарат от еластична пластмаса. Може да се използват и за ретениране на вече направени ротации, като се поставят в позиционерите. Направени са от 0.033 инчова кръгла тел с по едно "зъбче" в долния край на двете "крачета". "Крачетата" от своя страна са наклонени, за да може да прорязват по лесно пластмасата и да се задържат по-стабилно вътре в апарата.

Ако зъбите се ротират с пластмасов апарат, клинчетата не трябва да се поставят преди ротацията да е почти напълно завършена - 2/3 или ? от идеалната позиция. Те могат да се използват и като допълнение при накланяне на зъбите за получаване на перфектна позиция, или като помощно средство за насочване на поникващите зъби в идеалното им положение. Например, в псевдо-клас III, където горните и долните резци се допират в допълнителен контакт, когато мандибулата се затваря бавно, след което се прихлъзва напред в изкуствено фронтално изместване, може много лесно да се коригира с тяхна помощ. В тези случаи клинчетата се поставят лингвално до горните резци (често 2 на лингвалната повърхност или по едно на всеки от четирите горни резеца), и лабиално до долните резци (обикновено по едно в центъра на всеки долен резец). За около един месец псевдо-клас III се коригира напълно и в повечето случаи не изисква ретенция.

Когато клинчетата се използват за завършване на ротация, се поставят паралелно по дължина на оста на зъба, за да упражнят натиск върху него в желаната посока. Обикновено се слагат на медиала или на дистала на лигвалната или лабиална повърхност на горните или долни резци (виж илюстрацията). Винаги поставяйте апаратчето в устата на пациента преди да напусне кабинета, за да проверите дали клинчетата са поставени точно.

Клинчето се захваща с пинсети за единия ъгъл и се нагряват "крачетата" му на спиртна лампа до зачервяване. След това бързо се притиска в пластмасовото апаратче на предварително избраното място и се задържа за няколко секунди, докато се втвърди рамекнатата пластмаса около "крачетата" (виж илюстрацията). След което, апаратчето се поставя в устата на пациента, за да се провери дали клинчето е поставено правилно. Ротационните клинчета се използват повече при "Occlus-o-Guide", отколкото при "Nite-Guide".

А) Лингвалните клинчета са с по-дълги "крачета"

Б) Лабиалните клинчета са с по-къси "крачета"

В) Клинчето, поставено по дължина на оста на зъба

Г) Захващане на клинчето с пинсети за ъгъла

Д) След като загреете "крачетата" на клинчето до зачервяване, бързо го поставете в избраното положение и го притиснете за няколко секунди, докато размекнатата пластмаса се втвърди около "крачетата".