УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТА
ЗА ВЪЗРАСТНИ ORTHO-T

 1. ПРЕГЛЕД - Около 40% от цялото население или около 65% от тези, които се нуждаят от ортодонтско лечение може да се възползват от апарата ORTHO-T. Ако случаят е билатерално-симетричен с дълбока и/или сагитална захапка, ротации, сгъстявания, треми/диастема, или с някой от проблемите разгледани в частта "ИНДИКАЦИИ", то този апарат може да се използва успешно. При някои от много проблематичните случаи може да се наложи използването и на друг допълнителен снемаем апарат заедно с ОRTHO-T или лимитиран фиксиран апарат (обикновено за около 4 до 6 месеца) за постигане на перфектна оклузия. Обърнете внимание за липсващи, проблемни или свръхбройни зъби, коренови резорлции, ектопично поникване, едностранно сгъстяване, вредни навици и големи диастеми (над 3 мм). Ако някое от гореописаните отклонения не може да бъде лесно отстранено, то апаратът ORTHO-T не бива да се използва.

 2. ИЗМЕРВАНЕ - Измерват се горните 6 фронтала с помощта на бялата измервателната линийка на ORTHO-TAIN (фиг.1). Показалецът на линийката се поставя до дисталната повърхност на горния ляв канин в устата на пациента или върху гипсов модел. След което линийката се огъва по ръба на резците и се отчита съответния размер при дисталната повърхност на десния горен канин (фиг.2). Алтернативен метод за измерване е чрез отчитане на медио-дисталната ширина на всеки от 6 горни фронтала в милиметри и сравняване на тяхната сума в таблицата за съотношение приложена по-долу. Върху всеки апарат ORTHO-T на горния ляв бюкален ъгъл е маркиран неговия номер.

  Фиг.1 Измерителна линийка за ORTHO-T

  Фиг.2 Поставете показалеца дистално на горния ляв канин,
  огънете линийката по ръба на резците и отчетете номера
  дистално на десния горен канин ( 6 1/2 N )

 3. ПОСТАВЯНЕ - Поставете избрания номер апарат ORTHO-T в устата на пациента и проверете дали горните резци и канини влизат медиално-дистално в определените им "джобчета". След което обърнете внимание дали "джобчетата" съответват до 1,5 мм на медиално-дисталния размер на тези зъби (фиг.3). Ако апаратът е много дълъг или съответно - къс, за да пасне според изискванията, трябва да го замените със следващия номер. Помолете пациент да стисне здраво апарата в устата си и проверете по същия начин долната дъга. Обикновено не трябва да се правят поправки в "джобчетата" на апарата за компенсиране на несъответствия. Въпреки, че при наличие на мостови конструкции, корони и тъканни проблеми, може да се наложи леко отнемане от материала, където е необходимо. Всяко друго вътрешно отнемане не е препоръчително. Апаратът може да се изплакне в хладка вода преди поставяне в устата, за да се избегне кондензацията, която за момент го замъглява.


  фиг.3

 4. ТЪКАНЕН ПРЕГЛЕД - Важно е в този момент да проверите за въздействието върху тъканта. Обърнете внимание върху тъканта при фронталната част на апарат в долната дъга. Там може и да се появят леки дразнения, но това е доста рядко тъй-като апаратът е оформен специално за използване при постоянно съзъбие. Ако все пак апаратът причинява дразнене на определени места, то трябва да се отнеме от материала със стандартен остър карбидов борер или да се заглади с помощта на загрята на спиртна лампа шпатула. Пациентът трябва да Ви уведоми ако чувства натиска върху някои точки на лингвалната повърхност в момента или ако се появят подутини в следствие на носенето на апарата.
 5. ШИРИНА НА ДЪГАТА - Когато избирате подходящия номер апарат ORTHO-T, не е задължително да се притеснявате от различните ширини на дъгите, освен ако пациентът е с явен заострен или квадратен тип долна дъга. В тези случаи не се препоръчва използването на апарата ORTHO-T, освен ако преди него не е поставен фиксиран долен канин-до-канин ритейнер. Латералната или медиална сила, упражнявана от апарата не е достатъчно силна, за да предизвика промяна във формата на дъгата. Размерът на зъбите е свързан с размера на ширината на дъгата и различните номера на апаратите ORTHO-T автоматично компенсират разликите.
 6. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО НОСЕНЕ - Инструктирайте пациента да носи апарата по 1 до 2 часа на ден. Той ще получи по-бърз и идеален резултат, ако го носи по-активно. Предимство също е и носенето по различно време, например рано сутрин, на път за работа или вечер след вечеря. Носенето на апарата повече часове от препоръчителните няма да навреди, а по-скоро ще ускори процеса на лечение и доста често води до подобрение на резултата. Активното носене включва силно стискане на апарата и задържане за няколко минути (5-10 минути). Следва отпускане на челюстите за около 1 минута като зъбите запазват пасивна позиция в апарата. В началото на лечението пациентът ще изпитва изтръпване на зъбите и лека болка през първите 3 дни. След третият ден няма да усеща никакъв дискомфорт независимо колко време активно носи апарата. Не е необходимо да се носи и през нощта.
 7. ORTHO-T - ЗЪБНИ РАЗМЕРИ - За случаите без екстракции (или при моларни екстракции) се използва серия "N" . При екстракции на горни премолари - серия "U". Когато имаме случай, включващ екстракция на 4 премолара (независимо първи или втори, но по един екстрахиран зъб във всеки квадрант) поставяме апарат серия "X". Сериите "U" и "X" се прилагат при "върнали се" случаи на ортодонтско лечение, когато е необходимо.