СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

 
Апарат за възрастни
техника "ORTHO-T"

Техника
"INVISIBLE"

Брой необходими апарати?
Лечение на Г и Д дъга за 8 месеца
Лечение на Г и Д дъга за 24 месеца

1
1

36 (17 Г, 17 Д, 2 Р)
106 (52 Г, 52 Д, 2 Р)
Приблизителна цена?
Лечение на Г и Д дъга за 8 месеца
Лечение на Г и Д дъга за 24 месеца

До $ 650
До $ 650

$1080(процесуална такса)
$2480 и цена на апарата)
Сагитална захапка (над 2 мм)?
ДА
НЕ (не при А-П над 2 мм)
Дълбока захапка (над 2 мм)?
ДА
"НЕ"(мин.вертикални изменения)
Случаи на смесено съзъбие?
ДА
НЕ
Междуканинно разстояние?
ДА (същият апарат)
"НЕ"(понякога се нуждае от позиционер)
Период на изчакване?
НЯМА (поставя се веднага)
42 до 56+ ДНИ
Допълнителни препоръчителни
материали за отпечатъци и тяхната цена?
НЕ
$0
ДА
$549
Препоръчителни допълнителни
композити ?
НЕ
ДА
Препоръчителни компютри
и програми?
НЕ
ДА
Необходимост от завършващ
апарат?
НЕ
"ДА" (понякога се нуждае от позиционер)
Необходимост от ретенционен
апарат на финала и неговата цена?
НЕ (използва се същият апарат)
ДА (2 х $50 = $100
Може ли да се прилага по време на
растежа и/или поникването
на зъбите?
ДА
НЕ
Може ли да лекува по време на
поникването на вторите молари?
ДА
НЕ
Може ли да се използва
едновременно със фиксиран
апарат на опозиционната дъга?
ДА
НЕ(може преди или след лечение с него, но не едновременно)
Диастема над 2мм?
ДА (с доп. апарати до 6 мм)
НЕ (само 2мм и по-малко)
При поникване на повече зъби едновременно?
ДА
НЕ
Има ли възможност за друга
стоматологична работа по
време на лечението?
ДА
НЕ
Разходи за диагностика от зъботехническа лаборатория?
НЕ
$0
ДА
$300
Специални отпечатъчни материали
и снимки?
НЕ
ДА
Координация между двете дъги?
ДА
НЕ
Необходимост от допълнителни
приспособления за прикрепване?
НЕ
ДА" (в някои случаи)
Вероятност от говорни проблеми?
НЕ
"ДА" (в някои случаи)
Необходимо време за носене на
апарата в денонощието?
2 часа
22 часа
Необходимост от упражнения?
ДА
НЕ
В случай на "връщане" - необходим
ли е нов апарат?
НЕ
ДА
Гарантиран ли е апаратът
срещу счупване?
ДА
НЕ
Разширява ли дъгата?
ДА
НЕ
Възможно ли е да коригира
сгъстявания?
ДА-еднакво(зависи от размера)
ДА-еднакво (зависи от размера)
Прилага ли се в случаи на
екстракция на вторите премолари?
ДА
НЕ
Препоръчителна сложност
на ротациите?
50 градуса или по-малко
20 градуса или по-малко
Треми?
ДА
(до 4 мм или до 6 мм
с допълнителен апарат)
ДА
(до 6 мм)

ВИЕ ПРЕЦЕНЕТЕ САМИ!

Защо Вашият потенциален пациент да бъде върнат
или пренасочен поради скъпоструващ
и тежък метод на ортодонтско лечение?

Уведомете Вашите потенциални пациенти за ORTHO-T,
по-доброто алтернативно ортодонтско лечение.