СЕРИЯ “N” ЗА СЛУЧАИ БЕЗ ЕКСТРАКЦИИ В ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

1 N

39.5-40.9 mm

2 %

4 ½ N

50.0-51.4 mm

16 %

1 ½ N

41.0-42.4 mm

3 %

5 N

51.5-52.9 mm

14 %

2 N

42.5-43.9 mm

4 %

5 ½ N

53.0-54.4 mm

12 %

2 ½ N

44.0-45.4 mm

6 %

6 N

54.5-55.9 mm

10 %

3 N

45.5-46.9 mm

7 %

6 ½ N

56.0-57.4 mm

3 %

3 ½ N

47.0-48.4 mm

10 %

7 N

57.5 mm - ++

2 %

4 N

48.5-49.9 mm

14 %

     

СЕРИЯ “XЗА СЛУЧАИ С ЕКСТРАКЦИИ НА ПРЕМОЛАРИ И В ДВЕТЕ ДЪГИ

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

1 X

45.5-46.9 mm

3 %

4 X

54.5-55.9 mm

17 %

1 ½ X

47.0-48.4 mm

6 %

4 ½ X

56.0-57.4 mm

12 %

2 X

48.5-49.9 mm

7 %

5 X

57.5-58.9 mm

9 %

2 ½ X

50.0-51.4 mm

9 %

5 ½ X

59.0-60.4 mm

6 %

3 X

51.5-52.9 mm

11 %

6 X

60.5 mm - ++

4 %

3 ½ X

53.0-54.4 mm

16 %

     

СЕРИЯ “UЗА СЛУЧАИ С ЕКСТРАКЦИИ НА ГОРНИТЕ ПРЕМОЛАРИ

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

Номера

Горни 6 постоянни антериали

% употреба

2 U

42.5-43.9 mm

4 %

5 U

51.5-52.9 mm

15 %

2 ½ U

44.0-45.4 mm

6 %

5 ½ U

53.0-54.4 mm

12 %

3 U

45.5-46.9 mm

7 %

6 U

54.5-55.9 mm

9 %

3 ½ U

47.0-48.4 mm

10 %

6 ½ U

56.0-57.4 mm

3 %

4 U

48.5-49.9 mm

15 %

7 U

57.5 mm - ++

2 %

4 ½ U

50.0-51.4 mm

17 %