РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АПАРАТА ЗА ВЪЗРАСТНИ ORTHO-T
ДЪЛБОКА / САГИТАЛНА ЗАХАПКА


ПРЕДИ
 

СЛЕД 6 МЕСЕЦА

ПРЕДИ

СЛЕД 4 МЕСЕЦА

ПРЕДИ

СЛЕД 5 МЕСЕЦА