АПАРАТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ORTHO-T ...

ИНДИКАЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ . . .

 • ДЪЛБОКА ЗАХАПКА - 5 мм или по-малко (до 4 мм корекция)
 • САГИТАЛНА ЗАХАПКА - 5 мм или по-малко ( до 4 мм корекция и по-голяма ако се приложи допълнителен дистализиращ апарат или се екстрахират вторите молари, и т.н.)
 • СГЪСТЯВАНИЯ - до 2 мм ( или повече ако се приложи допълнително разширяващ апарат или се екстрахират вторите молари, и т. н.)
 • РОТАЦИИ - при максимална сложност 70%
 • ТРЕМИ - до 4 мм във фронта (или повече в комбинация с друг апарат)
 • МЕЖДУКАННИНО разстояние и КООРДИНИРАНЕ НА ДЪГИТЕ - лекува и двете много лесно
 • КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА В ОБЛАСТТА НА ПРЕМОЛАРИТЕ - Други кръстосани захапки при моларите, канините и резците са податливи също с помощта на телчета в допълнение към апарата
 • ДИАСТЕМА - до 3 мм с възможност и за по-големи с допълнителен апарат
 • МОЛАРНО СЪОТНОШЕНИЕ - Клас I, II в края и във всяка комбинация, но не и Клас III
 • ЛИПСВАЩИ ЗЪБИ - в случаите на билатерална симетрия
 • "ВЪРНАЛИ СЕ" ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАИ - при сложност не по-голяма от изброените по-горе
 • ЛЕКИ АКСИАЛНИ (осови) НАКЛОНИ при резците, пълни мандибуларни лингвални кръстосани захапки, лингвално-наклонени долни резци и леки лингвално-наклонени горни резци могат да бъдат излекувани
 • СТЕСНЯВАНЕ НА ГОРНАТА ДЪГА - Може да бъде третирано в комбинация с разширителни апарати като quad-helix, Schwartz, лингвално моларно разширение с бампъри и др.
 • ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Клас III, мандибуларни протрузии, отворени захапки, удължени фронтални лицеви дължини с дълбоки захапки, нежелание за сътрудничество от страна на пациента, разклатени зъби, сложни асиметрии, ограничения и мускулни ТМС проблеми.