ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
OCCLUS-O-GUIDE


1. Преглед
- Проверете за липсващи, счупени, излишни или допълнителни зъби, както и за състоянито на корените, ектопично поникване, едностранно сгъстяване, "неправилно гълтане" и голяма диастема. Ако някой от тези проблеми съществува и не може да се реши, апаратът не трябва да се използва. Ако случаят е билатерална малооклузия, с проблеми като овърбайт, овърджет, ротации, малки излишни пространства и др. проблеми вече дискутирани в предните раздели, се препоръчва използването на Occlus-o-Guide. Около 40 % от цялото население или 50 % от тези, които се нуждаят от ортодонтско лечение, ще решат проблема си с този ортодонтски апарат. При някои по-тежки случаи може да се наложи и използването на други такива апарати до получаване на перфектни резултати.

2. Измерване - Измерват се четирите горни или четирите долни резци с приложената линийка.

Горната и долна скала са съответно маркирани. Ако се използва скалата за горните зъби, стрелката се поставя на дисталната повърхност на горния ляв латерален резец, след което се огъва по резцовия ръб и се отчита съответния номер при дисталната повърхност на горния десен латерален резец. Същата техника се използва и за четирите долни резци. Алтернативен метод е да се измери медиално-дисталните ширини на четирите горни или долни резци в милиметри и да се избере номер на апарат, който отговаря на общите измервания по съответните таблици на последните страници. Номерът на всеки апарат се намира на горния му ляв бюкален ъгъл на постериалния фланг.

Фиг. 1. Постави стрелката дистално на горния ляв латерален резец и премери по резцовия ръб, след което отчети размера при горния десен латерален резец дистално.

3. Поставяне - Поставете предварително определеният размер апарат в устата на пациента и проверете дали горните четири резци се вместват в определените им джобчета. След това изпробвайте апарата при постериалите и проверете дали джобчетата отговарят до 1,5 mm на медиално-дисталните измерения на тези зъби. Ако апаратът е много дълъг или къс, за да пасне точно, трябва да се използва следващият номер. След което пациентът трябва да захапе новият апарат и се повтаря същата процедура включително и за долната челюст. Когато временните кътници не се вместват точно в определените им места означава, че постоянните премолари не са проблемни за сега. Гнездата на апарата не трябва да се преправят, за да компенсират това несъответствие. Евентуални поправки може да се наложат ако има наличие на мостови конструкции, неподвижни ортодонтски апарати или корони. Всякакви други вътрешни поправки не се препоръчват. Апаратът може да се изплаква с студена вода преди да се постави в устата, за да се предотврати кондензацията, която може временно да блокира прозрачността на апарата.

Проверете мярката - вижте първо дали горните фронтални и постериални зъби лягат добре, след това помолете пациентът да захапе апарата и проверете долните зъби.


4. Проверяване състоянието на тъканта на венеца
- Много важно е в този момент да се провери за наличие на някакво вредно въздействие върху тъканта на венеца. Ако съществува такова то обикновено е при долните крила под мандибуларните фронтални зъби. Възможно е да има малко такива случаи, тъй като този апарат е специално направен за деца на възраст между 9 и 12 години, като е съобразен с тяхната антропометрия. При наличие на такова дразнене, апаратът може да се запили с пластмасов борер на съответното място или да се заглади с нагрят на спиртна лампа шпатул. Пациентът трябва да бъде попитан за евентуални точки на напрежение и силен натиск върху лингвалната повърхност в момента на поставяне на апарата, както и да бъде помолен да ви информира, ако такива се появят в последствие.

5. Ширина на дъгата - В търсенето на точния размер на апарата Occlus-o-Guide, не е необходимо да се притесняваме от вариациите в ширината на дъгата, освен при деца, чиито дъги са с ясно изразена заострена или квадратна форма. В тези случаи прилагането на този конкретен апарат не се препоръчва. Във връзка с леките вариации в ширината на дъгата, срещащи се често, слабите латерални или медиални сили, напрегнати от апарата не са достатъчно силни за да причинят някакво изменение в тази част. Също така по-големите зъби са съчетани с по-голяма ширина на дъгата и различните размери на апарата Occlus-o-Guide компенсира за тази корелация.

6. Препоръчително носене - Детето се инструктира да носи апарата 4 часа през деня (активно) плюс през нощта (пасивно). Обърнете се към частта за инструкции на пациента.

7. Мотивация - Ако пациентът прилага апарата по предписание, лечението ще завърши успешно. Коригирането става много бързо поради увеличаване циркулацията на кръвта в резултат на упражненията. С този апарат желаните резултати се постигат обикновено 4 пъти по-бързо отколкото при обикновеното лечение с неподвижни ортодонтски апарати.

8. Общи постановки - Occlus-o-Guide може да бъде само студено стерилизиран. Абсолютно не се препоръчват другите типове на стерилизиране. Всички апарати съдържат така нареченият материал C-D или "Детектор за съдействие", който дава възможност на стоматолога да установи дали пациентът носи апарата по предписание. Самият апарат губи своята прозрачност и става леко замъглен при редовно пасивно нощно носене и доста по-бял при едночасово дневно като допълнение към нощното прилагане. Когато апаратът не се носи в продължение на два поредни дни, материалът връща своята прозрачност. Occlus-o-Guide е направен от изключително устойчива пластмаса и при правилна употреба може да се ползва няколко години.
Пациентът трябва да се инструктира да не захапва апарата по друг начин (например дъвчейки краищата му) освен демонстрирания. Той трябва да бъде предупреден да не го прехлъзва от страна на страна, за да не го прободе. Това може да бъде проблем при наличие на остри и тънки резцови ръбове, което трябва да се вземе под внимание при евентуална подмяна на апарата за отстъпка в цената.