ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
OCCLUS-O-GUIDE

  1. Не се препоръчва при пациенти, които отказват да го държат в устата си.

  2. Не се препоръчва при пациенти, които са имали сложен TMJ (на темпоромандибуларната става) проблем.

  3. Не се препоръчва при случаите с неразвити коренови върхове в инцизивните части.

  4. Не се препоръчва при случаи с липсващи по рождение или при инцидент постоянни зъби.

  5. Не се препоръчва при случаи с повече от 2 mm сгъстяване на резците или сложни максиларни ротации.

  6. Не се препоръчва при случаи с повече от 3 mm пространство между резците отгоре и отдолу. Много големите пространства могат да започнат да се третират първоначално с други ортодонтски апарати, след което да се пристъпи към прилагане на Occlus-o-Guide. Прекомерните медиални диастеми могат да се затворят с брекети на двата резеца след като всички други корекции са вече направени с Occlus-o-Guide.

  7. Не се препоръчва при пълен Клас III.

  8. Не се препоръчва при случаи със силно заострена или квадратна форма на дъгите.

  9. Не се препоръчва при случаите, където е имало наличие на сложни щети на резците в резултат на което и коренова резорпция със суперчувствителност.