ОРТОДОНТСКИ АПАРАТ С КОНТРОЛЕН ДЕТЕКТОР

ПРИЗНАЦИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА

OCCLUS-O-GUIDE

Occlus-o-Guide е ортодонтски апарат, предназначен за предотвратяване развитието на малооклузии чрез насочване растежа на канините и премоларите към идеално подреждане, като същевременно изправя фронталните зъби. Вертикалният овърбайт (дълбока захапка) е най-трудният ортодонтски проблем за коригиране след поникване на постоянните зъби и установяване на постоянни периодонтални лигаментни фибри. Occlus-o-Guide е уникално проектиран да упражнява депресивни сили на фронталните зъби, като насърчава постериалните зъби да поникнат до оптималната си вертикална позиция, така че да се получи минимален овърбайт. Това се прави по времето, когато постериалните зъби поникват нормално и преди установяването на окончателно вертикално ниво на тези зъби от периодонталните фибри. Occlus-o-Guide действа също като активатор за насърчаване на мандибуларния растеж и задържащ максиларния, като създава перманентни скелетни изменения в овърджета (сагитална захапка).

Occlus-o-Guide може да се прилага :

1. В повечето малооклузионни случаи без екстракции, където постоянните канини и премолари започват да поникват.

2. За подобряване на овърбайт-проблем със сложност – 1 до 10 mm ( или повече).

3. За подобряване на овърджет-проблем със сложност – 1 до 10 mm ( или повече).

4. За подобряване на фронтално-постериалното съотношение – до 4 mm сложност.

5. За корекция на кръстосана захапка в зоната на премоларите.

6. За корекция на сложни инцизивни ротации в мандибулата и по-малки в максилата.

7. За корекция на сложни лабио-лингвални наклони на горни и долни резци.

8. За изравняване на сложни извивки на spee.

9. В комбинация с неподвижни апарати за корекция на по-горе споменатото.

10. За ускоряване лечението с неподвижни апарати чрез увеличаване циркулацията на кръв до зъбите.

11. За корекция на проблемите при 9-11 годишни деца, както и за корекции при тинейджъри и юноши.

ВНИМАНИЕ: Occlus-o-Guide не трябва да бъде използван в случаите, където има повече от 2 mm сгъстяване на долните резци или като заместител на усложнено ортодонтско лечение. Моля, прочетете селекцията на случаите и противопоказанията внимателно.

ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
OCCLUS-O-GUIDE

НАСОЧВАЩ , КОРИГИРАЩ И РЕТЕНЦИОНЕН ОРТОДОНТСКИ АПАРАТ

Occlus-o-Guide може да бъде използван за лечение на малооклузии във всяка възраст, включително и за възрастни (от 8 години нагоре – след поникването на вторите молари се използва серията “N” на мястото на серията “G”). Най-ефективно е при коригиране на овърбайт при децата по време на поникване на постоянните канини и премолари (9-11 години), поради явна плътност на материята във фронталната част и обратното в постериалната, което създава различна депресия и отвор на пробива при поникването, което определя вертикалното измерение по време на процеса. Най-лесното запазване на овърбайта е резултатът от това време, така че новото вертикално измерение се установява преди формиране на колагеновите влакна. Корекция на прорастването на фронталните зъби при възрастните може да помогне при ретенция чрез периферна файберотомия на депресираните зъби, въпреки че е по-добре да се лекува овърбайта по време на поникването на зъбите и при наличието на вертикален растеж на челюстта.

Сложните оверджети се лекуват най-ефективно по време на периода на растеж на детето и когато има наличност на контактуващи горни зъби (или където ще има пълен контакт след затваряне на антериалните пространства с помощта на апарата). Този горен зъбен контакт е необходим, в качеството си да сдобие оптимални рестрикции на растежа на максилата напред. Хоризонталните овърджети при юношите може да бъдат третирани с този апарат, въпреки че при тях има повече накланяне на зъбите по време на корекцията, което усложнява правилната им ретенция.

Ротациите се коригират лесно в долната инцизивна област и по-трудно в горната. Много е важно да има достатъчно пространство за извършването им. Ако има дори и малка недостатъчност на пространство долни моларни обръчи може да се поставят с лабиален апарат за задържане на кътниците назад по време на ротациите с Occlus-o-Guide. Канините и първите премолари ще бъдат преместени постериално от този апарат по време на коригиране на сгъстяването на резците. Той се носи през цялото време и долната част на “крилото” на Оcclus-o-Guide се намества върху него. Ако все още има недостиг на място, може да се използват и други ортодонтски апарати с последващи екстракции и съответното стандартно ортодонтско лечение.