Пример № 1

ВЕРТИКАЛЕН ОВЪРБАЙТ БЕЗ РОТАЦИИ

Коментар:

Селекционирането на този случай е идеално, тъй като постоянните канини и премолари са току що започнали да поникват. Размерът на корекцията при прилагане на апарата по 4 часа на ден е 0.6 mm на месец. Използва се серията "G" за смесено съзъбие.


Преди
 

След

Пълно съдействие от страна на пациента - упражнения по 4 часа на ден плюс пасивно носене през нощта до пълното коригиране на овърбайта. След това по 1 час на ден плюс през нощта докато всички постоянни зъби поникнат напълно и завърши растежът на челюстта. (13 години при момичетата и 14 1/2 при момчетата).


Пример №2

СЛОЖЕН ХОРИЗОНТАЛЕН ОВЪРБАЙТ, ОВЪРДЖЕТ

Коментар:

Горната дъга и зъбите в контакт с нея са издадени напред. Изисква се Occlus-o-Guide да се носи по 4 часа на ден плюс през нощта.


Преди
 

След

Случаят е много добре коригиран с рестрикция на максиларния растеж и увеличение на мандибуларния. Ретенцията се осъществява само чрез пасивно нощно носене. (при продължаващо наличие на овърбайт, се включва и дневно едночасово упражнение).

Пример №3

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОВЪРБАЙТ, ОВЪРДЖЕТ И РОТАЦИИ

Коментар:

В този случай е малко късно, тъй като всички постоянни зъби вече са порастнали напълно. Пълното завъртане на горните резци е по-тудно да се получи, докато долните са лесни за коригиране.
Случаят е третиран със серия "N" за възрастни .


Преди
 

След

Случаят отнема 6 месеца за пълна корекция. Горните резци не са напълно завъртяни и при желание за това, изискват брекети. Отдолу се препоръчва канин-до-канин неподвижен лингвален ритейнер, носещ се под серия "N" - апарат.

Пример №4

КОМБИНАЦИЯ ОТ НАКЛОНИ, РОТАЦИИ, СГЪСТЯВАНЕ,
ОВЪРБАЙТ И ОВЪРДЖЕТ

Коментар:

Идеално време за започване на лечение при този случай поради току-що започналото поникване на кътниците. Като резултат случаят е лесно ретениран (2 нощи на седмица) след пълната корекция на овърбайта и ротациите в прдължение на 11 месеца. Използва се серия "G" за смесено съзъбие.


Преди
 

След

4 часа на ден в продължение на 11 месеца водят до идеални резултати, които се запазват добре с минимална ретенция. От голямо значение в този случай е перфектно избраното време за корекция на овърбайта.


Пример №5

ТРЕМИ, ОВЪРБАЙТ, ОВЪРДЖЕТ, КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА

Коментар:

Времето за лечение при този случай е могло да бъде и по-рано, тъй като някои от постоянните премолари и канини са вече напълно поникнали. За щастие разполагаме с добро съдейстие при прилагане на апарата от страна на пациента - 4 часа на ден упражнения в продължение на 11 месеца. Това е идеален случай за лечение с Occlus-o-Guide, и определено труден за такова с друг пълен апарат. Използва се серията "G" за смесено съзъбие.


Преди
 

След

Резултатът след 11 месеца е много добър. Ретениран е със същият Occlus-o-Guide апарат чрез едночасово активно дневно и пасивно нощно носене до пълното поникване на всички зъби. След това се носи само през нощта до завършване на растежа в пубертета.

Пример №6

КЛАС II, ОВЪРБАЙТ, ОВЪРДЖЕТ

Коментар:

Изисква се пълно съдействие от страна на пациента (4 часа упражнения на ден) в продължение на 11 месеца. Няма нужда от прилагане на допълнителен ортодонтски апарат докато съществува контакт между горните зъби през по-голямата част от периода на лечение. Много е важно фронтално-постериалните корекции да започнат по време на растежа на челюстта. (Идеалната корекция на овърбайта изисква поникване на постериалите, докато А-Р корекцията изисква само растеж на челюстта).


Преди
 

След

Получаваме идеална корекция с малък ретенционен период за А-Р коригиране с различно изменение на растежа (ограничаване на максиларния растеж напред и насърчаване на мандибуларния в същата посока). По време на ретенциония период след корекцията на овърбайта е необходимо едночасово дневно носене на Occlus-o-Guide до пълното поникване на постериалите. Ако няма наличие на овърбайт ще бъде достатъчно само нощно носене.


Пример №7

ЛАБИАЛНО-ЛИНГВАЛНА ВЕРСИЯ НА НЕДОСТИГ НА ПРОСТРАНСТВО

Коментар:

Лабиално-лингвалното изместване на горните зъби се коригира лесно с двучасово дневно носене на апарата (както и подобно изместване на долните резци и премолари при условие, че има достатъчно място). В този случай е използван и друг ортодонтски апарат за получаване на допълнително пространство за движение в максилата.Трудно е да се преместят постоянните молари по същия начин. Канините могат да бъдат преместени, но не толкова лесно, колкото резците и премоларите.


Преди
 

След

Успешна корекция на ротации на горните резци. Ретенционен период - необходимо носене - само 2 часа дневни упражнения в седмицата.


Пример №8

МАНДИБУЛАРНО СГЪСТЯВАНЕ НА РЕЗЦИТЕ, РОТАЦИИ

Коментар:

Ротациите на мандибуларните резци се извършват лесно при пълно съдействие от страна на пациента (4 часа дневни упражнения) за период от 1 седмица до 3 месеца. Примерният случай отне 11 месеца поради спечелено пространство чрез загубата на временните първи молари.


Преди
 

След

Окончателните резултати се запазват най-добре чрез неподвижен лингвален ортодонтски апарат, носен до приключване на мандибуларния растеж или около 18 годишна възраст. Кръговата файберотомия е в полза на случаите с ротации.


Пример №9

ЕКСТРАКЦИИ НА ПРЕМОЛАРИТЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СГЪСТЯВАНЕ

Коментар:

Забелязва се изключително сгъстяване в горната дъга, където постоянните канини са в тъканта над нивото на оклузията в линия за поникване на мястото, което ще бъде освободено от последвалата екстракция на първия премолар.


Преди
 

След

Канините са поникнали добре в освободеното им от екстрактираните първи премолари място. Малка или почти никаква ретенция не е необходима в настоящия момент.