ИНСТРУКЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

  1. С цел стимулиране на пациента за съдействие, трябва да му бъде дадена брошура с инструкции и таблица за ежедневно попълване продължителността на носене на апарата.

  2. Occlus-o-Guide трябва да се носи от пациента по 4 часа на ден активно, като апаратът се захапва плътно и се държи в това положение до умора в мускулите (около 1 минута). След това се отпуска за минутна почивка и отново се захапва здраво. Когато зъбите приемат желаното положение, апаратът става по-удобен за носене.

  3. Дневното носене е най-ефективно в периоди от 20 минути до 1 час в различно време на деня. Тогава се получава най-голям прогрес.

  4. Occlus-o-Guide тябва да се носи всяка нощ, по време на сън, като не се омаловажава и дневното активно носене, което е изключително полезно.

  5. Много е важно апаратът да се захапва добре от всички страни (особено при кътниците), за да се получи еднакво разтягане. Небрежното му приложение може да предразположи към отворена захапка.

  6. След установяване на явни подобрения в захапката, пациентът трябва да бъде инструктиран да намали дневното носене на апарата от 4 на 3 часа и да продължи, както до сега с нощното. Оттук нататък дневното носене може да бъде намалявано с по един час на няколко месеца.

  7. Пациентът трябва да продължи с едночасово дневно плюс нощното носене до момента на започване на евентуално допълнително ортодонтско лечение или до пълното порастване на постоянните зъби.

  8. Инструктирайте пациента да изплаква апарата с хладка/студена вода/ преди и след поставяне в устата и да го държи в приложената кутийка, когато не го употребява.