ДРУГИ СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА OCCLUS-O-GUIDE


Случаи, при които пациентите са над 15 години - Зъбите могат да бъдат преместени и подредени в права линия независимо от възрастта на пациента. Леки случаи на овърбайт и овърджет се лекуват добре и крайните резултати са толкова перфектни, колкото и при малките (4-15 г.) пациенти. Всички проблеми, включващи само зъбно преместване като лабиално-лингвална версия на резци, ротации на долните резци, кръстосана захапка при премоларите, се лекуват успешно с този апарат. Специално кръстосаната захапка се коригира по-лесно при поникването на зъбите, но при всички възрасти не е проблем успешното и лечение.

Серията "N" се използва по успешно от серия "G" в тези случаи, тъй като вторите молари са почти покрити от апарата и той има индивидуални "джобчета" за вторите премолари, както и крила, които са малко по-дълги за по-големите деца и юноши. Серията "N" се прилага при всеки пациент, който вече има порастнали втори премолари и молари, докато серията "G" е за смесено съзъбие и се използва при деца, които все още нямат поникнали втори молари. Крилата при нея са по-къси наклонени навън, с цел предпазване от нараняване на тъканта на горния венец и отклонения навън на базиларната алвеолна кост при деца от 8 - 11 години.

Усложнени овърбайти могат да бъдат третирани, но с различен краен резултат. Ако фронталните зъби са силно прорастнали с голямо пространство и мандибуларно прехлупване, съществува добър шанс за успех с отнемане на депресирането на резците чрез растеж на постериорите. От друга страна, при наличието на малко вертикално свободно пространство със сложен овърбайт, трябва да се внимава да не се отвори много захапката в резултат на растежа на кътниците. Препоръчително е при използване на апарата за коригиране на усложнен овърбайт при възрастни, да се направи внимателно анализиране, за да може да се спре процедурата, ако се очаква крайният резултат да бъде незадоволителен. Това се получава от завършилият вече растеж при възрастните и непредсказуемостта на поникване при кътниците. Ако в случаите на овърбайт при възрастни е необходимо само депресиране на резците и апаратът го постигне без поникване на постериорите, лечението ще бъде много сполучливо. От друга страна, ако има малко или въобще липсва депресия и се постигне само поникване на постериорите, резултатът няма да бъде задоволителен. Ако случаят изисква малко депресия и повече поникване на постериорите, полученият резултат се счита за успешен. За съжаление, да се предрече какво ще стане преди самото лечение е трудно. Най-добрият случай е този, който изисква едновременно поникване на постериорите и депресиране на фронталните и ако се постигне дори само едно от двете, все пак това е половин успех, и абсолютно никакъв при провал и на двете. При несполучлив резултат трябва да се прибегне до пълно ортодонтско лечение и евнтуална хирургическа намеса.

Сложните овърджети са проблем при възрастните, тъй като при тях вече няма възможност да се получи скелетно изменение като се използва растежа. Получават се само зъбни наклони, тези резултати не може да се сравнят с това, което може да се получи като резултат от ортодонтско лечение и евентуална хирургическа намеса. Успешно лечение на този проблем с Occlus-o-Guide е възможно само в случаите, при които лабиалния наклон на долните резци и лингвалния на горните е условие за корекция на случая.

Случаи, при които има екстракции - Екстракции трябва да се извършват само преди поникване на постоянните канини. При изключително сгъстяване се екстрактират първите премолари, за да се освободи място на канините да поникнат. Те ще заемат мястото им напълно или със съвсем малко налично разстояние. Апаратите от екстракционната серия "Х" може да се носят максимално за коригиране на другите проблеми, които съществуват и минимално от 1 час на ден плюс пасивното нощно носене за насочване на канините към определеното им място. Апаратът се носи по този начин до пълното поникване на всички постоянни зъби. Серия "U" се използва само, когато е необходима екстракцията единствено на горните премолари.

В съединение с неподвижни ортодонтски апарати - Occlus-o-Guide може да бъде носен заедно с неподвижни ортодонтски апарати, както и след свалянето им като ритейнер (сериите "G" и "N").