ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ НОМЕР
ОРТОДОНТСКИ АПАРАТ

"OCCLUS-o-GUIDE"

Апаратът е изработен в 13 различни номера за смесено съзъбие - серия "G" и 13 за постоянно съзъбие - серия "N". Измерването се извършва по следния начин: вземете розовата линийка и поставете стрелката на по-голямата скала дистално на горния ляв латерал, огънете я по ръба на резците и при дисталната повърхност на десния латерал отчетете точния номер. В зависимост от това дали имаме нужда от разширение, при сгъстявания и ротации, взимаме от комплекта съответно апарат, който е с до 1 номер по-голям от измерения и го поставяме в устата на пациента. В случаите с треми - съответно до 1 номер по-малък апарат, а когато зъбната редица е правилно подредена, поставяме апарат с точно измерения номер. Важно е да проверим за въздействието на апарата върху венците, по специално в долната дъга, където евентуално може да се наложи леко отнемане (запилване) на материала. От изключително значение е да извършим тази манипулация, ако се налага, преди да дадем апарата на пациента за носене, защото в противен случай може да се промени нивото на тъканта на венеца от нежелано взаимодействие. От децата се изисква да носят апарата от 2 до 4 часа през деня плюс, през нощта. През деня апаратът трябва да се притиска здраво със зъби и отпуска в повтарящ се интервал от около 1 минута за период от около половин час, като сумарно се стремят да получат около 2-4 часа дневно носене. През нощта носенето е пасивно, с цел задържане на резултата от дневните упражнения.