ВАЖНИ ФАКТИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
OCCLUS-O-GUIDE

  1. Occlus-o-Guide коригира овърбайт до 0.6 mm на месец, обаче дълбоките овърбайти се коригират с 1.0 mm на месец.

  2. Occlus-o-Guide коригира овърджет малко по-бързо с 0.75 mm на месец, въпреки че сложните такива трябва да се коригират с 1.00 mm на месец.

  3. Occlus-o-Guide не може да извършва лингвално завъртане на корена, затова овърджет, надвишаващ 4 mm с резци, които са коригирани с този апарат вероятно ще изисква някаква форма на завъртане на корена с помощта на неподвижен ортодонтски апарат на края на лечението понеже горните резци в тези случаи обикновено се накланят по време на използването му.

  4. Сложни овърджети до 8 mm с лабиално-лингвално наклонени горни резци могат да бъдат коригирани с Occlus-o-Guide понеже резците ще се озоват в отвесна позиция на края на лечението.

  5. Occlus-o-Guide може да съкрати лечението с неподвижни ортодонтски апарати с 15 до 20 месеца, когато се използва като допълнение към цялостното лечение.

  6. Около 85 % от овърджетите и 70 % от овърбайтите се коригират за 5 месеца с помoщта на Occlus-o-Guide, когато оригиналните измерения са всяко по 5 mm.