ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
NITE-GUIDE

  1. Клас III.

  2. Изключително скъсени долни височини на лицето (АNS-Ме), които са под 2 SD или около 52 mm (за момчета) и 49 mm (за момичета) на 6 години.

  3. Изключително скъсени общи височини на лицето (N-ANS), които са под 2 SD или 92 mm (при момчета) и 88.5 mm 9при момичета) на 6 години.

  4. Изключително плоски или ниски мандибуларни ъгли (Sn-GoMe), които са под 2 SD или около 25.5 градуса (при момчета) и 22 градуса (при момичета) на 6 години.

  5. Много липсващи постоянни зъби.

  6. Латерално-мандибуларно изместване.

  7. Големи TMС проблеми в случаите с отворена захапка или тези с липса на овърбайт.

  8. Усложнени овърджет случаи с непосредствени увеличени антериални пространства, третирани по време на растежа на горните постоянни резци ще доведе до силен лингвален наклон, дори да е носено пасивно само през нощта. Тези случаи трябва да се третират или преди загубата на временните резци или след пълното поникване на горните постояннни такива.