Пример №1

ОВЪРДЖЕТ ДО 4 mm, ОВЪРБАЙТ

КОМЕНТАР:

Времето, в конкретния случай е напълно подходящо, тъй като долните централни резци са се разклатили. Nite-Guide се прилага само пасивно при спане. Овърбайтът във временното съзъбие е 3.5 mm, с тенденции за 5.25 mm при постоянните зъби.


Преди
 

След

Крайният резултат след пълното поникване на резците е повече от добър. Ретенционният период е от 6 месеца до 1 година с Occlus-o-Guide или други ортодонтски апарати (само при спане).


Пример №2

ОВЪРБАЙТ СЪС ВСЯКАКВА СЛОЖНОСТ

КОМЕНТАР:

Времето за корекция на овърбайта е идеално, тъй като долните централни резци са започнали растежа си. Овърбайтът във временно съзъбие е 3.5 mm с тенденции да достигне 5.25 mm при постоянните зъби. Nite-Guide трябва да се носи само през нощта пасивно.


Преди
 

След

Пример №3

ЛИНГВАЛНО ПОНИКВАЩИ РЕЗЦИ

КОМЕНТАР:

Времето за корекция в този случай е идеално за насочване на растежа лабиално и увеличаване натиска за разширение на дъгата. Nite-Guide се носи само пасивно през нощта.


Преди
 

След


Пример №4

РОТАЦИИ НА РЕЗЦИ

КОМЕНТАР:

В този случай наблюдаваме силна ротация и лингвално изместване на латерал. Ако не го коригираме и преместим лабиално, дъгата няма да се разшири правилно или просто ще колапсира с последващ резултат увеличение на овърбайта.


Преди
 

След


Пример №5

ОТВОРЕНА И КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА

КОМЕНТАР:

При този случай е поставен неподвижен апарат за отстраняване на вредния навик "смучене на пръст" и Nite-Guide, който е носен само пасивно през нощта. Наблюдаваме дясно мандибуларно изместване, което ще се коригира с Nite-Guide.


Преди
 

След

Отворената захапка е коригирана и резците са насочени към правилното им място. Не са необходими инструкции за отстраняване на вредния навик "неправилно гълтане".

Пример №6

СЛОЖЕН ОВЪРДЖЕТ

КОМЕНТАР:

Силно изявен овърджет, коригиран на 7 годишна възраст с 2 до 4 часови упражнения на ден плюс нощното пасивно носене.


Преди
 

След

Малооклузията е коригирана за 10 месеца активно носене на апарата. През ретенционният период се изисква едночасово активно дневно носене и пасивно нощно за период от 1 до 2 години.