NITE-GUIDE
(НОЩЕН КОРЕКТОР)

НАСОЧВАНЕ, ПРЕДПАЗВАНЕ, КОРЕКЦИЯ И РЕТЕНЦИЯ
НА ПОСТОЯННИТЕ ЗЪБИ ПРИ ТЯХНOТO ПОНИКВАНЕ С УНИКАЛНИЯ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТ NITE-GUIDE, КОЙТО СЕ НОСИ САМО ПО ВРЕМЕ НА СЪН ОТ ДЕЦА МЕЖДУ 4 И 7 ГОДИНИ….

Nite-Guide е ортодонтски апарат, предназначен за ползване при смяната на временните зъби и осигуряващ идеално водене на пробива на постоянните горни и долни резци. Той ги направлява растежа им до коректното вертикално ниво, с цел предпазване от прорастване и създаване на овърбайт (дълбока захапка). Направлява поникващите зъби в идеална дъга, като същевременно увеличава обиколката и и ширината между временните канини. Този апарат се носи само когато детето спи. Дори само 2 часа на нощ пасивно носене е обикновено достатъчно за коригиране на изброените проблеми. Овърджет (сагитална захапка) до 4 mm и тенденции за отворена захапка в повечето случаи, където смучене на палеца и неправилното преглъщане са премахнати, се коригират само с нощно носене. Този ортодонтски апарат спира вредните навици при около 20% от случаите, където се използва като заместител на пръста.

Nite-Guide се прилага при:
 1. Всеки потенциален овърбайт при постоянното съзъбие (над 3 mm), получаващ се от овърбайт във временно съзъбие, надвишаващ 1.25 mm (прилага се само при спане).

 2. Всеки овърджет до 4 mm (прилага се само при спане).

 3. Потенциално сгъстяване на постоянните резци, където зъбната дъга във временно съзъбие се предвижда да е до 7 mm по-къса (прилага се само пасивно нощем).

 4. Корекции на Клас I и Клас II моларни съотношения, свързани с малооклузии (прилага се само при спане).

 5. Корекции на TMС проблеми, придружени от овърбайт, където ставният диск ще бъде намален, когато мандибулата е в Клас I съотношения (прилага се само по време на сън).

 6. Коригиране на повечето отворени захапки, когато смученето на пръста е премахнато и не съществува неправилно гълтане. (прилага се само по време на сън).

 7. Корекции на силни сгъстявания /7 до 9 mm/, където разширението на страничните участъци се осигурява в същото време.

 8. Корекции на повечето кръстосани захапки в страничните участъци, които не са причинени от латерално преместване на мандибулата.

 9. Корекции на всеки овърджет, надхвърлящ 4 mm ( прилага се по време на сън плюс 1 до 2 часа през деня, с активни упражнения - натиск - отпускане).


ИНДИКАЦИИ И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АПАРАТА NITE-GUIDE

 1. Всеки овърбайт във временно съзъбие над 1.25 mm. (Започва се, когато долните временни резци се разклатят около 5-1/2 или 7 години).

 2. Всеки овърджет във временно съзъбие от 3 до 4 mm. (Може да се започне по всяко време, но обикновено се стартира при налично разклащане на долните временни резци).

 3. Очаквано сгъстяване до 7 mm на постоянните резци. (Започва се 6 месеца преди долните временни резци да се разклатят или по всяко време до разклащането им).

 4. Кръстосана захапка в областта на кътниците, където няма латерално изместване на мандибулата. ( Може да се започне по всяко време, но обикновено се стартира, когато долните временни резци се разклатят).

 5. "Усмивка, с виждащ се открит горен венец" - повече от 4.25 mm във временното съзъбие с потенциален овърбайт и прорастване на горните резци. (Започва се когато временните резци се разклатят).

 6. TMС проблеми, където ставният диск е намален в I Клас. (Започва се по всяко време).

 7. Очаквани измествания и/или ротации на поникващите постоянни резци. (Започва се, когато временните резци се разклатят).

 8. Отворени захапки, когато вредните навици "смучене на пръст" и "неправилно преглъщане" могат да бъдат премахнати. (Започва се, когато временните резци се разклатят).

 9. Овърджет, надхвърлящ 4 mm. (да се прилага 1-2 часа на ден с необходимите упражнения, когато се стартира 6-10 месеца преди временните резци да се разклатят или по всяко време в по-ранна възраст), или 6 месеца след като постоянните резци са напълно порастнали ( с 1-4 часа упражнения на ден).

 10. Изключително дълъг N-Me или ANS-Me с голям овърбайт няма да удължи лицето или отвори ъгъла на мандибуларната равнина. (Започва се, когато временните зъби се разклатят).

 11. Ще коригира 20% от случаите на "смучене на пръст", като Nite-Guide в случая ще играе ролята на пръст. ( Започва се по всяко време преди 8-годишна възраст).

 12. Всеки Клас II и I в областта на кътниците или туберкул с туберкулмоларни или челюстни съотношения . (Започва се по всяко време , но ако има овърбайт, най-добре е да се стартира когато временните зъби се разклатят, с изключение на случаите с наличен овърджет, надхвърлящ 4 mm, вж. #9).