ВАЖНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
NITE-GUIDE

 1. Преглед - Провери дали всички постоянни зъби са в наличност и поникват в правилна позиция и посока на направената снимка. Виж дали овърбайта надхвърля 1.25 mm, овърджета - 3 mm и дали съществува тенденция за потенциално сгъстяване до 7 mm при анализа на моделите. Ако някой от тези проблеми съществува, пациентът ще се възползва от този ортодонтски апарат за водене на пробива. Още една индикация за приложение е "усмивката с виждащ се венец", където има потенциално прорастване на горните резци и се виждат повече от 4.25 mm от венеца във все още временното съзъбие.

  При пациенти с TMС проблеми с "прещракване" с овърбайт и/или наличен овърджет чрез лечение с Nite-Guide в Клас I щракането изчезва. TMС симптомите в тези случаи обикновено се коригират успешно като овърбайта е елиминиран с Nite-Guide. Малкото дете трябва да може свободно да си отворя устата нормално до 42 mm. Установено отваряне около 32 до 35 mm обикновено е признак за наличието на TMС проблем.

  Ако има едностранна кръстосана захапка в областта на кътниците, ще може да се коригира само с нощно носене на Nite-Guide, ако няма изместване на долната челюст. При наличието на латерално изместване на мандибулата, предварително билатерално разширение на горната дъга е препоръчително преди прилагането на Nite-Guide.

  Отворена захапка в тази ранна възраст е напълно коригируема при условие, че няма наличие на вредните навици "смучене на пръст" или "неправилно гълтане". Nite-Guide може да бъде използван в комбинация с други ортодонтски апарати за отстраняване на тези вредни навици, като осигурява нормалното поникване на резците. Като заместител на "пръста" Nite-Guide ще бъде ефективен в 20% от случаите за корекции на този вреден навик. При тези, които не дадат желания резултат по отстраняването му до 2 месеца, трябва да се постави друг апарат в едно с употребата на Nite-Guide през нощта.

  Силно-изявен овърджет над 4 mm може да бъде коригиран идеално с Nite-Guide преди поникването на постоянните резци, с 1 - 2 часови дневни упражнения заедно с нощното носене. Ако е пропуснат този момент, не трябва да се коригира 6 месеца след пълното израстване на горните резци. Често, в случаи със силно изразени пространства и протрудирали постоянни резци и специално тези със съпътстващ вреден навик "неправилно гълтане" е необходимо използването на ретрудиращи апарати /Хавлвей-пластинки/ и упражнения за правилно гълтане. След това вече да последва или се комбинира с нощно носене на Nite-Guide. Ако преглъщането и овърджет проблемите се коригират до 8 годишна възраст, запазването на резултата е напълно успешно.
 2. Измерване - Най-използвният метод за измерване е от медиалната страна на левия временен канин в горната челюст до медиалната страна на канина от другата страна с помощта на Nite-Guide линийка, фиг.1 и 2. Ако горната дъга не може да бъде измерена поради раздвижени резци, ротации или сгъстяване, се мери долната дъга от канин до канин. От установения размер при измерването се определя Nite-Guide, който трябва да бъде ? до 1 номер по-голям, особено ако е необходимо допълнително място за постоянните резци (специално за долната дъга). Поводът за това е да се предвиди нормалното и очаквано развитие на обиколката на дъгата при достигането на централните резци до тъканта преди да я пробият.(дъгата се увеличава 1.7mm при момчетата и 1.1mm при момичетата).


  Фиг.1

   


  Фиг.2 Поставете стрелката на медиалната страна на левия временен канин, премерете по резцовия ръб (или дъгата на челюстта) и отчетете номера при медиалната страна на десния временен канин.


  Изключтелно важно е да се предвиди увеличението в размер особено преди експанзия, когато се очаква сгъстяване. Много рядко се среща постоянните зъби да са по-малки от разстоянието, оставено за тях между двата временни канина. Когато това се появи като тенденция е важно да бъде забелязано преди използването на Nite-Guide, за да може да се приложи обратната процедура. Това ще може да се направи с избиране на Nite-Guide с по-малък номер от получения при измерването, с който ще се консолидират разширенията. Окончателно това ще стане чрез апроксимално увеличение на короните на постоянните резци. Анализът на дължината на дъгите, особено във фронтални участъци, е крайно препоръчително преди прилагане на процедурата по насочване на растежа с Nite-Guide.
 3. Поставяне - Апаратът се поставя в устата със средния белег отгоре, лягащ от вътрешната страна в центъра на горната устна, след което детето си затваря устата. Проверява се как са легнали горните и долни временни канини в определените им "джобчета". При необходимо разширение, канинът ще се вмести в медиалната част на "джобчето" и ще бъде принуден да се разшири с поне 1 или 2 mm, в зависимост от предвиденото сгъстяване. Ръбовете на апарата се проверяват да не нараняват венеца. Ако се установи подобно нещо, ръбовете се заглаждат. При необходима корекция на овърджет, трябва да се внимава да не се заглади много горният лабиален ръб или долният лингвален. Идеалният начин да се намалят всички ръбове е отвътре, тъй като скъсяването им на височина ще доведе до изпадане на апарата от устата през нощта. Ако първите постоянни молари са поникнали се използва серията "G"- апарат "водач на оклузиите" вместо серия "С"- нощен коректор. Серията "С" се използва, когато първите молари все още не са напълно израстнали. Приложението на "С" серията може да се удължи с цел прорастване на постоянните молари в случаите с дълбок овърбайт и скъсена долна височина на лицето, като така се постига и повдигане на захапката и удължаване долната височина на лицето.
 4. Задържане на апарата в устата през цялата нощ - Ако детето не може да го задържи в устата си през цялата нощ докато спи,е добре да го носи по 2 часа през деня плюс през нощта за първите 3-4 дни. Повечето ще свикнат с неговото усещане в устата бързо.
 5. "Смучене на пръст" и отворена захапка - Ако детето си смуче пръстчето през нощта, Nite-Guide се използва като заместител и обикновено успява в 20% от случаите. За останалите ще бъде необходимо използването на други апарати за отстраняване на вредния навик.

  Обикновено вредният навик "смучене на ппръст" е вече комплициран от неправилно гълтане. Тези случаи се съпътстват от протрудирали горни резци и изискват носенето денонощно на лингвални пластини. Ако зъбите са напълно ретрудирани и задържани там, инфантилният навик за неправилно гълтане спонтанно ще се коригира от само себе си, ако детето е под 6-7 години. При по-големите е необходима терапия за корекция на гълтането.
 6. Препоръчително носене - Почти всички коригируеми проблеми изискват пасивно нощно носене. Единствено по устойчиви са проблемите-изключения : силно разредени резци или отворена захапка с неправилно гълтане, голям овърджет над 4 mm и силно ротирани резци, поникнали с неадекватно голямо място. Всички тези проблеми изискват дневно упражнение от 1-2 часа, ако детето няма навършени 8 години. При по-големите са необходими такива упражнения от 2 до 4 часа всеки ден. Неправилното гълтане и отворената захапка се задълбочават когато детето расте и след 9 годишна възраст Occlus-o-Guide техниката не се препоръчва за тяхната корекция.
  Овърбайта и насочването на резците изискват само 1/2 до 2 часа пасивно нощно носене, няколко нощи на седмица. Разбира се, носенето през цялата нощ е поощрително. Корекцията на оверджет до 4 mm задължава пасивно носене през цялата нощ.
 7. Важността на осигуряване на достатъчно пространство за поникване - когато на снимката се вижда, че латералния резец е "сблъскан", много е важно да му бъде осигурено достатъчно място чрез изкуствено разширение на дъгата с помощта на други разширителни апарати - бампър, Крозът, Франкел, Шварц или бърза палат експанция. Ако това не се направи, зъбът ще поникне изкривен и ще може да бъде коригиран едва след пълното му порастване. При липса на място, латералният резец обикновено пробива лингвално или силно ротиран. Необходимото пространство трябва да бъде осигурено преди това, за да даде възможност на зъба да се изправи при самото поникване. Nite-Guide може да завърти латералите (и централите) при тяхното поникване само, ако се използва по-голям размер за поощряване на увеличението. Оформянето на дъгата помага при повечето леки случаи на сгъстяване по време на поникването. Същото в по-късна възраст, след пълното израстване на резците и с помощта на дневни упражнения от 2 до 4 часа на ден с Nite-Guide е ефективно в случаите на сгъстяване до 4 mm, където лечението е започнало по-късно. Оформяне на дъгата не трябва да се прави до поникването на латералните резци след естественото разширение на обиколката и. Оформянето на дъгата в този момент, при пасивно поникване (по 2 mm за страна) е ефективно за получаване на 3 mm допълнително място.
 8. Основни положения - Nite-Guide може да бъде студено или газово стерелизиран, но не и изваряван или автоклавиран. Всеки Nite-Guide съдържа "детектор за съдействие" - C-D, който позволява на стоматолога да установи дали пациентът използва апарата по предписание. То се замъглява, когато се носи всяка нощ и побелява повече при допълнително дневно носене. Ако не се носи в две поредни нощи, ще възвърне своята прозрачност отново.

  Nite-Guide е изработен от изключително устойчива и гъвкава пластмаса, така че при правилна употреба може да издържи няколко години. Пациентът трябва да бъде предупреден да не го захапва по друг начин освен предписания и да не го дъвче, особено в крайщата. Пациентът не трябва да го изблъсква напред в устата и да дъвче задните лингвални ръбове. Ако детето има домашен любимец, трябва да бъде инструктирано да държи апарата в приложената кутийка в чекмедже във времето, когато не го носи в устата си и да не бъде позволявано на домашния любимец да спи през нощта в същата стая.
 9. Инструкции за пациента и график на прегледите - Пациентът трябва да поставя апарата в устата си всяка нощ, независимо дали остава там през цялото време. При повечето проблеми (овербайт и регулиране на поникването и растежа) той ще изпълни функциите си напълно задоволитено при половин-часово носене всяка нощ. Напомняйте, че "книжката за съдействие" трябва да се попълва всяка вечер и да се представя при всеки преглед заедно със самия апарат. Малко носене е винаги по-добре от никакво!

  Детето трябва да бъде прегледано един месец след първоначалното поставяне на апарата. След това прегледите се разреждат на всеки два до три месеца, но точно преди поникването на централните и латералните резци е важно евентуално уголемяване на номера и внимателно анализиране на прогреса, така че да се получи максимално разширение на дъгата. При поникване на първите молари трябва да се използва серия "G" - апарат. Номерата на размерите на сериите "G" и "С" са еднакви. След пълното поникване на резците, пациентът се инструктира да носи апарата само през нощта и се преглежда на всеки 6 месеца. След 6 месеца до 1 година прилагането на апарата се прекъсва, но тябва да се поднови отново пасивно през нощта по време на поникването на постоянните канини и премолари, след което се прекратява окончателно използването му.
  При всяко посещение при пробили резци се измерва с пергел ширината между канините, пробива се на картона на пациента и се сравнява с разстоянието между канините на самият апарат. При необходимост от разширение с цел избягване на сгъстяване във фронта, апаратът трябва да бъде с 1 до 2 mm по-голям от канин до канин, в сравнение с премереното разстояние в устата.