ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ НОМЕР
ОРТОДОНТСКИ АПАРАТ

NITE-GUIDE

След преглед на пациентите, които смятаме да лекуваме с Nite-Guide, избираме тези, които са с овърбайт и/или овърджет и сгъстявания, и такива с "усмивка с виждащ се венец" във временно съзъбие, която надвишава 4,5 мм и е съпроводена с прорастване на горните временни резци или овърбайт. Вземат се отпечатъци за гипсов модел, заедно с интраорален Х-ray и латералено-цефалометрична снимка, както и е желателно да се направят фото-снимки на пациента. Препоръчва се да проверите за темпоромандибуларни проблеми и за липсващи зародиши на постоянни зъби.

Измерването се извършва с розовата линийка, като стрелката на по-голямата скала се поставя медиално на горния ляв временен канин, огъва се по ръба на резците и се отчита номера на същото място от другата страна на дъгата.

Точният номер се определя медиално на горния десен временен канин. Ако номерът в нашия случай е №4 С и при пациентът съществува възможност за потенциално сгъстяване, №4 ще бъде твърде малък, тъй като няма да позволи да се получи естественото разширение на дъгата с растежа на постоянните резци. Трябва да използваме апарат с номер, който е поне с 1,5 мм по-голям в долната дъга, за да може да акомодираме естественото разширение, което ще се получи с поникването на долните постоянни резци. Всеки половин номер на Nite-Guide се различава с 0,8 мм в долната инцизивна област и с 1,2 мм в горната инцизивна област медиално от единия до медиално на другия канин. По време на поникването на долните централни резци идеалното разширение, което търсим на долната инцизивна област е около 1,5 мм. Затова, вместо да поставим № 4 С, поставяме № 5 С, който ще бъде 2х0,8мм=1,6 мм по-голям в инцизивната област на долната дъга. С по-малката скала на розовата линийка се измерва долната дъга по-същия начин от медиално на долния ляв временен канин по ръба на резците до медиално на долния десен временен канин. По-скоро измерваме обиколката на дъгата от мястото между канините, отколкото размера на наличните зъби. Поставяме апарата в устата на пациента и проверяваме дали пасва. Канините трябва да бъдат в медиалната част на "джобчетата" определени за тях, за да получим естествено разширение на дъгата, "крилата" на апарата не трябва да повдигата меките тъкани. Самият апарат ще насочва поникващите постоянни зъби в правилното им положение. Детето трябва да го носи само докато спи през нощта, дневни упражнения не са необходими. Достатъчно е апаратът да бъде в устата му по 1 час на нощ, за да се получи идеален резултат. Няма значение фактът, че апаратчето не остава в устата през цялата нощ. 72,5% от децата ще го задържат през цялата нощ след 3-седмична употреба, докато 93,5% от изследваните ще получат същия идеален резултат като около 21% от децата носили апарата от 1 до 2 часа по време на следобедния си сън. Ако детето не може да го задържи в устата през нощта, нека в началото го слага за по 1 час през деня докато свикне. Другият начин е първоначално родителите да го поставят в устата на детето след като заспи. Контролните прегледи се назначват на всеки 2 до 4 месеца, за да се проверява растежа на постоянните зъби.

NITE-GUIDE
ЗЪБНИ ИЗМЕРВАНИЯ

 "С" СЕРИЯ ЗА БЕЗ-ЕКСТРАКЦИОННИ СЛУЧАИ ВЪВ ВРЕМЕННО СЪЗЪБИЕ 

Номера

Горна временна или постоянна инцизивна област

Долна временна или постоянна
инцизивна област

Долна ширина от canine до canine

% употреба*

1 С

24.9-26.0 mm

18.9-19.6 mm

22.6 mm

5 %

1 ½ C

26.1-27.2 mm

19.7-20.4 mm

23.2 mm

10 %

2 C

27.3-28.3 mm

20.5-21.1 mm

23.7 mm

15%

2 ½ C

28.4-29.5 mm

21.2-21.9 mm

24.3 mm

15 %

3 C

29.6-30.7 mm

22.0-22.7 mm

24.9 mm

10 %

3 ½ C

30.8-31.9 mm

22.8-23.5 mm

25.4 mm

8 %

4 C

32.0-33.1 mm

23.6-24.3 mm

26.0 mm

7 %

4 ½ C

33.2-34.2 mm

24.4-25.0 mm

26.6 mm

6 %

5 C

34.3-35.4 mm

25.1-25.8 mm

27.2 mm

5 %

5 ½ C

35.5-36.6 mm

25.9-26.6 mm

27.7 mm

3 %

6 C

36.7-37.8 mm

26.7-27.4 mm

28.3 mm

1 %

*На базата на налични временни зъби.