ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
NITE-GUIDE

  1. Овърбайт - Виж за потенциални овърбайт, овърджет и сгъстяване във временното съзъбие. Всеки овърбайт във временно съзъбие, надвишаващ 1.25 mm (88% от 4 годишните) ще прерастне в постоянен такъв, надвишаващ 3 mm до 12 годишна възраст (77.1 % от 12 годишните). За това се препоръчва при деца, които скоро ще загубят първия временен резец или са в процес на поникване на долните постоянни резци да използват Nite-Guide.

  2. Овърджет - Ако овърджета е между 3 и 4 mm, Nite-Guide ще коригира проблема само с нощно носене до загубата на долните временни резци. Ако овърджета надвишава 4 mm, се препоръчва и дневно носене, с най-малко едночасови дневни упражнения на притискане и отпускане на челюстите (в интервал от 1 или повече минути, с почиващи периоди по между им от половин минута) като допълнение на нощното носене до момента на падане на временните централни резци, с цел коригиране на оверджета до 2 mm до поникването на постоянните резци.

  3. Сгъстяване - При потенциално сгъстяване на постоянните зъби, с липса на място до 7 mm при поникване на централните и латерални резци Nite-Guide може да бъде използван без допълнително разширение на зъбната дъга с други апарати. Преди поникване на централните резци има 1 mm естествено увеличение на дъгата (1.7 mm при момчетата и 1.1 mm при момичетата) и преди поникване на латералите - 2.3 mm (при двата пола), общо до 4.0 mm при момчетата и 3.4 mm при момичетата. Оформянето на дъгата в областта на временните канини отдолу може да даде допълнително 3 до 4 mm, ако е необходимо (1.5 до 2 mm за страна). При липса на повече от 7 mm, обикновено се налага допълнително разширение на дъгата.

    Когато Nite-Guide се използва точно преди падането на долните временни централни резци, се избира номер на апарат по-голям от измерения (половин до един път по-голям от необходимия от 0.8 до 1.6 mm по-голям за долния временен инцизивен участък). Което цели разширяване на дъгата за получаване на необходимото пространство за постоянните резци. Номерът на апарата се увеличава отново с един-два пълни номера (1.6 до 3.2 mm) при поникването на долните постоянни латерали, ако е необходимо. Размерът на непоникналия латерал ще бъде 10% (около 0.5 mm) по-голям от този на централния. Ако за долният латерал има липса на пространство по-голямо от 1 до 2 mm (или 2 до 4 mm за двете страни) в момента, когато постоянния латерал е почти напълно поникнал, временните канини трябва да оформят дъгата, за да направят място на латералите. Средното нормално увеличение по време на поникване на страничните резци на цялата инцизивна област е 2.3 mm, ако общата липса е по-голяма от 7 mm за поникващите централи и латерали над 9 mm, е небходимо допълнително разширение по други методи, съчетано с Nite-Guide.

  4. Горна дъга - Горната дъга има същото устройство като долната, като изисква 1.5 до 2.0 mm повече място, но тъй като горните резци поникват малко повече лабиално от долните, необходимото пространство е почти еднакво. Ако долните поникнат без сгъстяване, горните резци почти сигурно ще бъдат без такова.

  5. Ретенционен период - След поникване на първите постоянни молари трябва да се използва апарата Occlus-o-Guide. След пълното порастване на горните и долни резци, резултатът се запазва с пасивно нощно носене за период от 6 месеца до 1 година.