ЗЪБНИ ПРОПОРЦИИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА

Предполагаеми размери на непоникналите постоянни зъби
въз основа на вече поникналите

Латерал (долу)
=
Централ (долу)
+
0.50 мм
Централ (горе)
=
Централ (долу)
+
3.25 мм
Латерал (горе)
=
Централ (горе)
-
2.00 мм
Латерал (горе)
=
Централ (долу)
+
1.25 мм
 
 
Резци (4 долу)
=
Централ (долу) х 4
+
1.00 мм
Резци (4 горе)
=
Резци (долу 4)
+
8.00 мм
       
Канин (горе)
=
Латерал (горе)
+
1.25 мм
Канин (горе)
=
Централ (горе)
-
1.00 мм
Канин (горе)
=
Канин (долу)
+
1.00 мм
Канин (долу)
=
Централ (долу)
+
1.5мм
Премолар (горе – 1 или 2)
=
Централ (горе)
-
1.80 мм
1ви Премолар (долу)
=
Централ (долу)
+
1.60 мм
2ри Премолар (долу)
=
Централ (долу)
+
1.90 мм
2ри Пост. Премолар (горе)
=
Врем. 2ри Молар (горе)
-
2.25 мм (около)
2ри Пост. Премолар (долу)
=
Врем. 2ри Молар (долу)
-
2.6 мм(около)