Клас III и Макс А

Клас III и Макс А

За лечение във временно и смесено съзъбие

  • Макс А прилича на Клас III в почти всеки аспект с изключение на долния бампър, който е подсилен, за да позволи допълващ растеж на максилата и мандибулата.
  • Клас III е предназначен да коригира състояния на псевдо Клас III и да намали предпоставките за влошаване на скелетния Клас III.
  • Чрез направляване на растежа на горната челюст се дава възможност за придвижването и напред, както и за коригиране на дефицита, който често възниква, в средата на лицето. Освен това се редуцира растежа на долната челюст напред. Носи се 2 часа дневно с упражнения (натиск на езика върху опорните „крачета“) плюс пасивно нощно носене.
  • Премества и разширява горната дъга в посока напред, като чрез това благоприятства подобряване на профила.
  • Това движение отнема около 2-3 месеца.
  • Скелетния Клас III може да бъде минимализиран, но не изцяло коригиран с Клас III апарат.
  • При наличие на 6-тите постоянни зъби се използва Max A апарат за 6-12 годишни пациенти.
Два размера
2-6 г.
6-12 г.
Translate »