БРОШУРИ

Апарат ОРТО-Т за възрастни - брошура:
Ortho-T-Fl.pdf
Апарат Occlusal-o-Guide за деца - брошура:
OG-Flayer.pdf
Информация за пациенти:
Information-Patient.pdf
Брошура за деца:
Kids-broch.pdf

Забележка: Брошурите са подготвени за печат. За отварянето им се нуждаете от Adobe Acrobat Reader.